Marramiero

"Nigdy nie unikaj pracy, ale poszukuj i oddaj się jej, skądkolwiek pochodzi, gdyż to właśnie w pracy znajdziesz lub odzyskasz straconą wiarę, spokój oraz równowagę." To zdanie najlepiej wyraża charakter Dante Marramiero, którego etos życiowy zawsze sprowadzał się do pracy.

Te przekonanie wyniósł z rolniczego otoczenia, w którym się wychował i z którym związał się na całe życie, pomimo licznych inwestycji w innych sektorach. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych postanowił założyć winnicę, na ziemiach należących od dziesiątków lat do rodziny. Jego dziedzictwo przejął syn Enrico, pracujący blisko z Antonio Chavarolii i enologiem Romeo Taraborelli. Razem rozpoczęli powolny i staranny proces łączenia najlepszej technologii z poszanowaniem natury. Winnica stała się domem rodziny Marramiero, miejscem gdzie znajdują się ich korzenie, zaś produkcja wina fascynującym wyzwaniem i sposobem na życie. Wina z Marramiero to podziękowanie dla wspaniałej ziemi Abruzzo i wszystkich, którzy na niej pracują.

Zobacz wina: