Luccarelli

Winnica powstała w roku 2008. Głównym założeniem była produkcja najlepszych win z tradycyjnych szczepów Apulii, przy wykorzystaniu tradycji i historycznego dziedzictwa oraz specyficznych warunków środowiska i mikroklimatu.

W czasach, kiedy produkcja wina zdominowana jest przez wielkie, przemysłowe wytwórnie, powrót do tradycji i przywracanie winom ich autentyczności i indywidualności ma głęboki sens.

Zobacz wina: