Administratorem Danych Osobowych jest ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, kontakt: rolmex@rolmexsa.pl (dalej jako „Spółka”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie na podany adres siedziby Spółki bądź elektronicznie za pośrednictwem e-maila: iod@rolmexsa.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek z Grupy ROLMEX oraz od zaufanych partnerów i brandów wskazanych szczegółowo w liście w formie elektronicznej na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Marketing bezpośredni realizowany jest przez podmioty na podstawie uzasadnionego interesu wynikającego z chęci otrzymania newsletteru drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie wsparcia IT, utrzymania narzędzia do wysyłki e-mail). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.

Więcej informacji o prawach i obowiązkach wynikających z RODO, a także o danych kontaktowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez wskazane podmioty i marki należące do grupy kapitałowej ROLMEX S.A. znajdziesz tutaj: https://www.rolmexsa.pl/polityka-prywatnoscihttps://www.winkolekcja.pl/polityka-prywatnosci, https://houseofchampagne.global/kontakt, https://www.winetaste.pl/kontakt, https://www.terroirysci.pl/#slide5, https://kontakt-wino-bistro.business.site